top of page

BRUIKBARE TIPS VOOR HET BEHOUD VAN EEN VOERMENGWAGEN

1. Overlaad de voermengwagen niet

Het is belangrijk dat u uw machine niet overlaad. Te vol laden verstoort het mengproces en vergoot de kans op slijtage van bepaalde onderdelen. Het is daarnaast niet verstandig om een volgeladen wagen te laten staan. Dit gaat ten koste van de voerkwaliteit en geeft ook onnodige belasting van onderdelen.

2. Ben er zeker van dat uw voermengwagen groot genoeg is

Het is belangrijk dat het volume van uw voermengwagen goed afgestemd is op de omvang van uw veestapel. Het is jammer als de wagen net te klein is, waardoor u de wagen twee keer moet laden. Overladen is natuurlijk helemaal niet goed. Dit geeft onnodige slijtage van onderdelen.

3. Houd uw voermengwagen schoon

Door gebruik komt er vuil en stof op de voermengwagen. Het is verstandig de wagen volgens een vast schema regelmatig goed te reinigen. Vervuiling geeft onnodige slijtage. Bovendien is de kans groot dat u bij reinigen eventuele mankementen eerder signaleert en tijdig kunt verhelpen.

4.Check regelmatig het oliepeil

Net als bij een motorvoertuig is het ook bij de aandrijving van de voermengwagen belangrijk om regelmatig het oliepeil te controleren. De olie is nodig om de aandrijving soepel te laten verlopen en om onnodige slijtage te voorkomen. In de tijd neemt de kwaliteit van olie af door vervuiling. Daarom is het raadzaam om de olie minimaal eens per jaar te vervangen.

5. Controleer uw wagen op slijtage

Controleer uw voermengwagen regelmatig op slijtage van onderdelen. Preventie is beter dan repareren. Bovendien is het vaak goedkoper om enkele onderdelen tijdig te vervangen, dan een reparatie als de wagen echt defect is. Controleer ook regelmatig de bandenspanning.

6. Voer regelmatig onderhoud uit

Om jarenlang probleemloos met een voermengwagen te kunnen werken is het verstandig om minstens eens per jaar een onderhoudsbeurt uit te laten voeren door een KEENAN servicepunt. Tijdig goed onderhoud kan de levensduur van de machine enorm verlengen.

7. Verzeker u van de juiste aankoppeling en correct gebruik

Wordt de machine niet correct aangekoppeld of verkeerd gebruikt, dan kan dit de machine beschadigen. Zorg er daarom voor dat de mensen die er mee werken weten hoe het moet. Wanneer u gebruik maakt van de KEENAN-controller, dan kunnen onze experts sommige fouten mogelijk afleiden uit de data die wij ontvangen. Indien dit het geval is, dan proberen wij u te waarschuwen.

< TERUG

bottom of page