WAT IS VOEREFFICIËNTIE?

Voerefficiëntie is een maat voor de mate waarin koeien het rantsoen benutten. Dit wordt uitgedrukt in liters melk per kilogram drogestof opname. Je zou dit kunnen vergelijken met een auto. In dat geval bekijk je hoeveel kilometers een auto kan rijden op 1 liter brandstof. Efficiënte auto’s rijden meer kilometers per liter brandstof, dan de minder efficiënte. En op een betere kwaliteit brandstof rijden auto’s meer kilometers. Datzelfde geldt voor koeien en hun rantsoen. Efficiënte koeien produceren meer liters melk per kg drogestof (brandstof) die zij opnemen. En hoe beter het rantsoen (samenstelling en structuur), hoe meer liters een koe per kg drogestof produceert.

Bij voerefficiëntie meten we dus het aantal geproduceerde liters melk per kg drogestof. Dit vertelt ons hoe goed de koe het rantsoen benut en hoe goed de koe economisch presteert.

​Voerefficiëntie berekenen
Het mooie van voerefficiëntie is dat het vrij gemakkelijk te berekenen is. Daarvoor meet je de hoeveel liters melk die de koeien per dag produceren en de totale hoeveel drogestof die zij opnemen. Stel dat de gemiddelde productie per koe bijvoorbeeld 27 liter per dag is en de drogestof opname 20,25 kg per koe per dag, dan is de voerefficiëntie 1,33 kg melk per kg drogestof.

< TERUG