top of page

Bij herkauwers kan inconsistent, teveel of te weinig mengen een negatief effect hebben op de melkopbrengst en de diergezondheid. Te weinig mengen zorgt voor een slechte mix van lange en korte voerbestanddelen in de pens. Dit geeft een slechte benutting van de nutritiënten.

​Te lang mengen kan daarentegen leiden tot te kleine voerdeeltjes en een te snelle zuurproductie in de pens. Pensverzuring is dan het gevolg. In beide gevallen werkt de pens niet optimaal, wordt het voer minder goed verteerd en zal de melkopbrengst teruglopen. Ook komt de gezondheid van de koe in gevaar.

Met de KEENAN-controller wordt de kwaliteit van het gemengde rantsoen continu verder geoptimaliseerd en gecontroleerd. Het helpt veehouders om zowel de samenstelling als het mengen van het rantsoen heel eenvoudig te optimaliseren en ook daadwerkelijk volgens plan te realiseren.

< TERUG

bottom of page