top of page

Algemene voorwaarden​

Welkom op keenansystem.com. Indien u doorgaat deze website te bezoeken en gebruiken, gaat u ermee akkoord u te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende algemene gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid van toepassing zijn op de relatie van Alltech Farming Solutions (UK) Ltd. met u in verband met deze website. Gebruik onze website niet indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.De termen 'Alltech Farming Solutions (UK) Ltd.', 'ons', 'we' of 'wij' verwijzen naar de eigenaar van de website, Alltech Farming Solutions (UK) Ltd. De term 'u' verwijst naar de gebruiker van de website of de persoon die de website weergeeft. De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website:

De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie voor en algemeen gebruik door u. De inhoud van de pagina's van deze website kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Onbevoegd gebruik van deze website kan leiden tot claims voor schadevergoedingen en/of een strafbaar feit vormen.

Wij noch derden geven garanties of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die te vinden zijn of worden aangeboden op deze website voor welk specifiek doeleinde dan ook. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover wettelijk toegestaan uitdrukkelijk uit.

Deze website bevat materialen die ons eigendom zijn of die aan ons in licentie zijn gegeven. Deze materialen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, vormgeving, indeling, stijl, uiterlijk, video's en grafische afbeeldingen. Andere reproductie dan die in overeenstemming met de kennisgeving met betrekking tot auteursrecht, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden, is niet toegestaan.

Uw gebruik van informatie of materialen op deze website gebeurt geheel op uw eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, voldoen aan uw specifieke vereisten.

Alle handelsmerken die op deze website zijn gereproduceerd en die niet het eigendom zijn van, of in licentie zijn gegeven aan, de operator, worden op de website erkend.

Er kunnen van tijd tot tijd ook koppelingen naar andere websites op deze website worden geplaatst. Deze koppelingen worden voor uw gemak aangeboden om meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat we de bijbehorende website(s) onderschrijven. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website(s) waar deze koppelingen naar leiden.

Op uw gebruik van deze website en eventuele geschillen die uit dergelijk gebruik van de website voortvloeien, is de wet van het Verenigd Koninkrijk van toepassing

bottom of page