top of page
J18842---KEENAN---Updating-Dutch-website-images-Controller.jpg

HAAL HET MEESTE UIT UW KEENAN MET DE CONTROLLER WEEGBOX EN HET INTOUCH-FEEDBEHEERMANAGEMENT-PLATFORM

De KEENAN-controller is gesynchroniseerd met het InTouch-feedbeheermanagementplatform. Hierdoor kunnen veehouders de voernauwkeurigheid en -efficiëntie, de prestaties van de veestapel, de voerkosten, de drogestofopname en de weigeringen gemakkelijk meten, controleren en beheren.

KEENAN-controller:

 • geeft heldere instructies over het bestellen en het gewicht van ingrediënten, gericht op het maximaliseren van de kwaliteit en consistentie van de rantsoen

Realtime omwentelingen en auto-stop:

 • voorkomt het te veel of te weinig doormengen van voer-ingrediënten

 • zorgt voor een constante TMR (Total Mix Ratio, totale mengverhouding) in elke lading

 • levert een gebalanceerd portie in elke hap voer

InTouch voermanagement-app:

 • ​Door gebruik te maken van de WiFi-functie op de controller kunnen bestuurders het scherm van de controller op hun smartphone of tablet dupliceren.

 • Dit maakt eenvoudige aanpassingen en de meest nauwkeurige belading mogelijk wanneer ze in de cabine van de laadmachine zitten.

Automatische gegevensuitwisseling:

 • De mogelijkheid om rantsoenwijzigingen rechtstreeks van het InTouch-feedbeheermanagementplatform naar de veehouder te sturen

 • vereenvoudigt de communicatie tussen veehouder, medewerkers en vertrouwde adviseurs

 • vermindert verspilling van tijd/arbeid bij het implementeren van rantsoenwijzigingen

InTouch-platform: een realtime dienst voor prestatiemeting en ondersteuning die:

 • exact bijhoudt welke ingrediënten in welke verhouding worden bijgemengd

 • de prestaties van de KEENAN-voermengwagen beoordeelt

 • de dagelijkse voederefficiëntie en meer dan 20 key performance indicatoren meet

Wat zijn de voordelen van het dagelijks praktijk van de KEENAN-controller en InTouch-feedbeheerplatform op de boerderij?

Controller on phone in cab.JPEG
 • Nauwkeurig advies over voeding en rantsoensamen-stelling

 • Consistentie bij zowel mengen als Voeren

 • Hogere melkproductie en meer Kg vet en eiwit

 • Assisteert bij Vee bereikt eerder gewenste slachtgewicht 

 • Verbeterde gezondheid van de veestapel 

 • Beheer en bewaking van de voederkosten

De KEENAN controller biedt de volgende functionaliteiten:

 • Gebruiksvriendelijk 8” kleurendisplay met visuele begeleiding

 • Voorkomt het te veel of te weinig doormengen van voer-ingrediënten en zorgt voor een constante TMR (Total Mix Ratio, totale mengverhouding) in elke lading

 • Gemakkelijk meten, controleren en beheren van meer dan 20 belangrijke prestatie-indicatoren

 • Zorgt ervoor dat het rantsoen precies in de juiste verhoudingen wordt bijgemengd en controleert de prestaties van de KEENAN voermengwagen

 • Geautomatiseerde gegevensuitwisseling om rantsoenwijzigingen en communicatie te vereenvoudigen

 • Gedetailleerde grafieken en rapporten over gebruikte ingrediënten, voerkosten, productiviteit van de veestapel en voernauwkeurigheid

 • Nauwkeurig voorraadbeheer van diervoeder en bijbehorende kosten om altijd voldoende voorraad te hebben

 • Unieke logins voor bestuurders

 • Duplicatie van scherm op smartphone of tablet, met volledige controle en functionaliteit voor gebruik in de cabine

J18842---KEENAN---Updating-Dutch-website-images-InTouch.jpg

ADVISEURS ​

Het InTouch-team werkt graag samen met de voor melkveehouders vertrouwde bedrijfsadviseurs en assisteert hen op de volgende manieren:

• Het opzetten en de overdracht van het InTouch-systeem bij veehouders die al gebruik maken van een KEENAN-voermengwagen.

• Hulp bij het analyseren van de data afkomstig van het InTouch-systeem of ondersteuning bij het opzetten van de gewenste voerstrategie.

• Melden wanneer het InTouch-systeem bijzonderheden constateert op het gebied van diergezondheid en/of dierprestaties zodat de bedrijfsadvseur kan adviseren bij het vinden van de juiste oplossing

bottom of page