Verbeteren van melkproductie en gehaltes

Door het verstrekken van een constantere rantsoensamenstelling blijven de bacteriën in de pens stabieler en is de koe beter in staat om voer om te zetten naar melk. Dit blijkt ook uit onafhankelijk onderzoek. Hierin heeft het KEENAN MechFiber-systeem bewezen dat de melkproductie binnen 12 maanden met 1,1 liter verhoogd kan worden en het eiwitgehalte met 0,06%. Ervaring leert ons dat de melkproductie op langere termijn zelfs met 1.000 liter per koe per jaar omhoog kan, zonder dat er aanvullende maatregelen worden genomen. Eventuele voerveranderingen worden door het InTouch systeem vrijwel direct herkent, waarop het rantsoenadvies automatisch wordt aangepast.

Vleesvee sneller slachtrijp

Onderzoek wijst uit dat vee voor roodvleesproductie bij gebruik van het complete InTouch Vleesvee systeem 20 dagen eerder slachtrijp is. Tegelijkertijd bent u hiermee in staat om een betere karkaskwaliteit te realiseren en de karkaskwaliteit beter aan te laten sluiten bij de wensen van afnemers. Ook maakt InTouch Vleesvee een betere planning van de benodigde voerhoeveelheden en afleverdata mogelijk. De InTouch voer App kan u dagelijks op de hoogte houden van de voeropname van uw vee. Hiermee kunt u in veel gevallen ook vroegtijdig waarnemen wanneer er gezondheidsproblemen spelen bij bepaalde groepen dieren.

InTouch is dé unieke, hypermoderne service die wij KEENAN-gebruikers aanbieden. Dit gebeurt door ervaren nutritionisten en met behulp van onze innovatieve InTouch-technologie. Hiermee zorgen wij er samen met veehouders voor dat hun koeien elke dag nauwkeurig gevoerd krijgen wat ze nodig hebben. De basis van InTouch bestaat uit het continu verzamelen en analyseren van de data die op het bedrijf beschikbaar is. Met deze informatie helpen wij veehouders om hun veestapel optimaal te managen, betere rantsoenen samen te stellen en de voerefficiëntie te verhogen. Het resultaat: een beter presterende veestapel, meer werkplezier en een beter economisch resultaat.

WAAROM INTOUCH?

Consistentie in voeren en mengen

Herkauwers hebben iedere dag baat bij een goed en constant rantsoen. De peddels van de KEENAN-voermengwagen tillen het voer langzaam omhoog en nemen het mee langs de vaste messen. Hierdoor worden voercomponenten gemengd en tegelijkertijd op een optimale lengte gesneden zonder de structuur aan te tasten. De InTouch-technologie zorgt er ook voor dat de rantsoenmix niet teveel gemengd wordt. Ook bij het uitdoseren blijft de rantsoenkwaliteit stabiel doordat de vijzel het voer rustig en constant uit doseert.

Monitoren en beheersen voerkosten

In elk bedrijf is het van essentieel belang, dat u in staat bent om kosten te monitoren en te beheersen. Voor veebedrijven is dit niet anders. Zeker wanneer inkoop- en marktprijzen snel veranderen. Onze InTouch-technologie geeft een compleet inzicht in het monitoren van het voergebruik en de voerverspilling. De technologie helpt bij het opstellen van een voerkostenbegroting. Zo kunnen veehouders weloverwogen belissingen nemen. Het tegengaan van verspilling en de zekerheid dat dieren het meest optimaal gebruik maken van het ruwvoer en de aangekochte grondstoffen helpen om de voerkosten beter te beheersen.

Verbeteren diergezondheid

Een in 2011 uitgevoerde studie bij 277 veebedrijven laat zien wat het doet als dieren een complete cyclus gevoerd worden met het KEENAN MechFiber-systeem. De resultaten waren verbluffend. Ruim 50% minder geregisteerde gevallen van geboortehulp bij afkalven. Het aantal koeien met melkziekte daalde met 75% en maagdraaiing kwamen nauwelijks meer voor.

Samenstelling rantsoen

InTouch werkt samen met veehouders aan een rantsoensamenstelling die zowel qua structuureigenschappen als qua voedingswaarde perfect aansluit bij de behoefte van de dieren. Dit rantsoensamenstellingsadvies wordt compleet geautomatiseerd verzonden naar de PACE-controlbox op de voermengwagen. Vervolgens maakt het niet uit wie de voerwagen bedient, de gebruiker heeft altijd toegang tot meest recente rantsoensamenstelling. En werken veehouders met een andere nutritionist, dan kan deze met het systeem zijn gemaakte keuzes toetsen en desgevraagd uitleg krijgen over het door ons berekende advies.

ADVISEURS ​

Het InTouch-team werkt graag samen met de voor melkveehouders vertrouwde bedrijfsadviseurs en assisteert hen op de volgende manieren:

• Het opzetten en de overdracht van het InTouch-systeem bij veehouders die al gebruik maken van een KEENAN-voermengwagen.

• Hulp bij het analyseren van de data afkomstig van het InTouch-systeem of ondersteuning bij het opzetten van de gewenste voerstrategie.

• Melden wanneer het InTouch-systeem bijzonderheden constateert op het gebied van diergezondheid en/of dierprestaties zodat de bedrijfsadvseur kan adviseren bij het vinden van de juiste oplossing

Lees meer