top of page

Privacyverklaring

 

Bij Alltech Farming Solutions (UK) Ltd. respecteren we uw recht op privacy en houden we ons aan onze verplichtingen uit de Data Protection Acts van 1988 en 2002 (Britse wetten inzake gegevensbescherming). Het doel van dit Websiteprivacybeleid is om uiteen te zetten hoe we omgaan met persoonsgegevens die u aan ons verstrekt tijdens uw bezoek aan deze website. Uiteraard dient u deze website niet te gebruiken als u niet tevreden bent met dit Websiteprivacybeleid.

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Websiteprivacybeleid. Eventuele externe koppelingen naar andere websites zijn duidelijk als zodanig herkenbaar en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze andere websites.

Soorten verzamelde informatie:

We bewaren twee soorten informatie:

1. 'Persoonsgegevens'

Dit zijn gegevens die u identificeren of aan de hand waarvan uw identiteit kan worden achterhaald of contact met u kan worden opgenomen. Ze omvatten bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, IP-gebruikersadressen wanneer die niet zijn verwijderd en uw telefoonnummer. Dergelijke informatie wordt alleen van u verzameld wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt.

2. 'Niet-persoonsgebonden gegevens'

Zoals de meeste websites verzamelen ook wij statistische en andere analytische informatie die van alle bezoekers aan onze website samengevoegd wordt verzameld. Deze Niet-persoonsgebonden gegevens omvatten informatie aan de hand waarvan uw identiteit niet kan worden achterhaald en geen contact met u kan worden opgenomen, zoals demografische informatie met betrekking tot, bijvoorbeeld IP-gebruikersadressen wanneer die zijn verwijderd of geanonimiseerd, browsertypes en andere anonieme statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website. 

3. Doeleinden waarvoor we uw informatie bewaren

Niet-persoonsgebonden gegevens:

We gebruiken de in samengevoegde vorm verzamelde Niet-persoonsgebonden gegevens van bezoekers aan onze website om beter te begrijpen waar onze bezoekers vandaan komen en om ons te helpen onze website beter vorm te geven en te organiseren.

Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookietechnologie. Een cookie is een klein stukje tekst dat, op verzoek van onze server, door de browser op uw computer wordt opgeslagen. We kunnen cookies gebruiken om content aan te bieden die is afgestemd op uw interesses en om uw persoonlijke voorkeuren op te slaan, zodat u die niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u verbinding maakt met onze website.

Onze cookies zijn niet beschikbaar voor andere websites.

Het staat u altijd vrij om onze cookies te weigeren, als uw browser dat toestaat, of om uw browser zodanig in te stellen dat het wordt aangegeven als er een cookie wordt verzonden. U kunt er ook voor kiezen cookiebestanden van uw computer te verwijderen. Indien u onze cookies weigert of instelt dat er elke keer een melding wordt weergegeven wanneer er een koekje wordt verzonden, kan dat van invloed zijn op uw gebruiksgemak van deze website.

Persoonsgegevens

We verwerken Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor de volgende doeleinden:

(a) om u de door u bestelde goederen of diensten te leveren;

(b) om indien nodig contact met u op te nemen in verband met uw bestelling of om te reageren op eventuele communicatie die u ons mogelijk verstuurt.

4. Vrijgave van informatie

We kunnen Niet-persoonsgebonden gegevens aan derden verstrekken. Daarbij wordt dergelijke informatie gecombineerd met vergelijkbare informatie van andere gebruikers van onze website. We kunnen bijvoorbeeld derden informeren over het aantal unieke gebruikers dat onze website bezoekt, de demografische verdeling van de communitygebruikers van onze website of de activiteiten waarmee bezoekers aan onze website zich bezighouden terwijl ze zich op onze website bevinden. Tot de derden waaraan we deze informatie kunnen verstrekken, kunnen potentiële of werkelijke adverteerders, aanbieders van advertentiediensten (met inbegrip van diensten voor websitetracking), commerciële partners, sponsors, licentiehouders, onderzoekers en andere vergelijkbare partijen behoren.

We geven uw Persoonsgegevens niet vrij aan derden, tenzij u ons hier toestemming voor hebt gegeven of tenzij de derde nodig is om uw bestelling uit te voeren (in dergelijke omstandigheden is de derde gebonden aan vergelijkbare vereisten voor gegevensbescherming).

We geven uw Persoonsgegevens vrij als we in goed vertrouwen van mening zijn dat we verplicht zijn deze vrij te geven om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, gehoor te geven aan een dagvaarding, een huiszoekingsbevel of een gerechtelijk of regulatorisch bevel of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen.

5. Bedrijfsverkoop

We behouden ons het recht voor om informatie (met inbegrip van uw Persoonsgegevens) aan een derde over te dragen in geval van een verkoop, fusie, liquidatie, curatorschap of overdracht van alle of een wezenlijk deel van alle middelen van ons bedrijf, mits de derde ermee akkoord gaat de voorwaarden van het Websiteprivacybeleid na te leven en mits de derde uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor u deze aan ons hebt verstrekt.

U wordt in geval van een dergelijke overdracht op de hoogte gebracht en u krijgt dan de mogelijkheid om ervoor te kiezen uw gegevens niet over te laten dragen.

6. Beveiliging

Uw Persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers. De aard van internet is zodanig dat we de beveiliging van informatie die u via internet aan ons overdraagt, niet kunnen garanderen of waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan niet gegarandeerd 100% veilig gebeuren. We zullen echter alle redelijkerwijs haalbare stappen (met inbegrip van passende technische en organisatorische maatregelen) zetten om uw Persoonsgegevens te beschermen.

7. Bijwerken, controleren en verwijderen

U kunt ons informeren over wijzigingen in uw Persoonsgegevens, waarna wij, in overeenstemming met onze verplichtingen uit de Data Protection Acts van 1988 en 2002 uw Persoonsgegevens dienovereenkomstig bijwerken of verwijderen. Als u wilt achterhalen welke Persoonsgegevens wij over u in ons bezit hebben, of als u uw Persoonsgegevens wilt bijwerken, aanpassen of uit onze database laten verwijderen, neem dan telefonisch contact met ons op via +353 59 9771200 of per e-mail via keenaninfo@Alltech.com.

8. Wijzigingen in het Websiteprivacybeleid

Wijzigingen in dit Websiteprivacybeleid worden op deze website geplaatst, zodat u altijd weet welke informatie wij verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en onder welke omstandigheden we deze informatie eventueel vrijgeven. Indien we er op welk moment dan ook voor kiezen Persoonsgegevens te gebruiken op een manier die aanzienlijk verschilt van de manier die in dit Websiteprivacybeleid is vermeld, of die anderszins aan u bekend is gemaakt ten tijde van de verzameling van de gegevens, brengen we u hier via e-mail van op de hoogte en krijgt u de keuze om uw informatie door ons op de nieuwe manier te laten gebruiken of niet.

bottom of page