top of page

Samenwerking met Italiaanse Storti; een nieuw tijdperk voor KEENAN

Borris, Ierland - Directeur Robert Walker van KEENAN heeft bij Alltech acht jaar als regionaal directeur in Italië gewerkt. Tijdens deze periode leerde hij Storti kennen. Een bedrijf dat sinds 1956 voermengwagens produceert nabij Verona in het Noordoosten van Italië. Toen Walker in het voorjaar van 2016 de nieuwe directeur werd van KEENAN, bracht hij een samenwerking met Storti op gang die inmiddels de eerste resultaten heeft opgeleverd.

“De bedrijven passen prima bij elkaar”, zegt Walker. “We hebben gekeken naar onze kernwaarden, de marktbenadering, doelgroepen en de individuele sterktes van beide bedrijven. Al snel werd duidelijk dat beide bedrijven elkaar perfect aanvullen en dat wij samen geweldige dingen kunnen realiseren voor onze klanten.”

Beide familiebedrijven hebben wereldwijd een reputatie opgebouwd van ‘hoogwaardige productkwaliteit’. KEENAN heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld op het gebied van nutritie en digitale innovatie. Met MechFiber is de basis gelegd voor hoogwaardige rantsoenen met meer structuurwaarde. Hiermee wordt het herkauwproces bij koeien verder geoptimaliseerd wat resulteert in een hogere voerefficiëntie en betere dierprestaties.

Storti heeft zich vooral geconcentreerd op snelheid en capaciteit en allerlei mechanische innovaties. Daarnaast zijn ze wereldwijd toonaangevend in de productie van zelfrijdende voermengwagens. KEENAN verkoopt haar machines rechtstreeks aan veehouders. Storti verkoopt via een dealernetwerk. Gezien de omvang van de mondiale landbouw zijn de twee bedrijven geen directe concurrenten. Waar KEENAN zich vooral focust op veehouders met weidegang heeft Storti een sterke positie opgebouwd in de Latijnse markten, waar koeien voornamelijk op stal worden gehouden.

De samenwerking biedt volgens KEENAN en Storti de mogelijkheid om kennis en ervaring met elkaar te delen met als doel: een snellere innovatie, efficiëntere productie en kostenreductie. Ook voor het wereldwijd uitrollen van het innovatieve KEENAN InTouch platform kan KEENAN in de toekomst gebruik gaan maken van het netwerk van Storti. InTouch is een unieke methode om via het uitwisselen van data over laadvolgorde, mengtijd en het aantal omwentelingen de rantsoensamenstelling verder te optimaliseren. Dit kennisplatform biedt ook voor Storti klanten op termijn ongekende mogelijkheden om rantsoenefficiëntie en dierprestaties te verbeteren. KEENAN kan juist leren van Storti’s kennis over het behouden van rantsoenstructuur bij grotere laad- en mengcapaciteiten. Op deze manier biedt de samenwerking zowel voor klanten als voor medewerkers van beide bedrijven volop nieuwe mogelijkheden voor een succesvolle toekomst.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page